Журавель і чапля

Яшчэ не ацэнена

Ha адным канцы балота
Была хата Жураўля,
На другім канцы балота
Чапля шэрая жыла.

Надакучыла сівому
Жыць самотна Жураўлю.
Блукаць каля буралому
Па балогнаму гніллю,

Слухаць жаб неугамонны
Рогат, шум у трысніку,
Перагуды, перазвоны
Камароў у талаку.

Вось задумаў ажаніцца
Ды на Чаплі Журавель
І пайшоў да маладзіцы
Па імшарах, па дрыгве.

Ляпу-чапу, ляпу-чапу, —
Журавель ідзе-брыдзе,
Праз сем дзён прышоў да Чаплі
I гаворьць: — Добры дзень!

Ці не хочаш за мяне ты
Выйсці замуж? — А яна
Кажа: — Што ты, — кажа, — гэта
Сабе выдумаў сп'яна!

Непрыгожы, доўганогі, —
Лепш ідзі адкуль прышоў! —
I пабрыў сваёй дарогай
Сумны Журавель дамоў.

Ды адумалася Чапля,
Што дарма за Жураўля,
За балэтнага суседа,
Яна замуж не пайшла.

Ляпу-чапу, ляпу-чапу, —
Ў хату Жураўля ідзе.
Праз сем дзён прыходзіць Чапля
I гаворыць: — Добры дзень!

Ці не возьмеш мяне ў хату? —
Журавель ёй кажа: — He!
Дзе з такой, як ты, чубатай,
Паказацца ў свеце мне?

Шыя выгнута вужакай,
Хараства ні ў чым няма!
І убор твой аніякі,
I нягодная сама.

Калі Чапля з хаты вышла,
Журавель пашкадаваў,
Што пакрыўдзіў яе лішне.
Што за жонку не узяў.

Ляпу-чапу, ляпу-чапу, —
Па дрыгве і па вадзе
Ізноў сватацца да Чаплі
Журавель ідзе-брыдзе...

I так ходзяць яны ў сваты
Цэлы свой птушыны век,
I стаяць іх воддаль хаты
Па канцах балот і рэк.